Home > OVER ONS > Review reglement

Review reglement

Algemeen

Bezoekers van Adviestariefvergelijker.nl kunnen een review afgeven over hun financiële dienstverlener. Een review is een persoonlijke mening/ervaring. Deze persoonlijke mening/ ervaring heeft tot doel anderen te helpen bij het maken van de keuze van een adviseur. Tevens geeft een review inzicht voor de financiële dienstverlener over wat vanuit klantperspectief als goed ervaren wordt en wat beter kan in de dienstverlening. Voor het plaatsen van een review ontvangt u geen vergoeding.

Spelregels

Om de kwaliteit van de reviews zo goed als mogelijk te borgen moeten consumenten en bedrijven die een review geven verklaren dat ze deze naar waarheid invullen, er niet op uit zijn (rechts)personen te schaden en niet werkzaam zijn bij een financieel dienstverlener in verband met mogelijk oneigenlijk winstbejag. Tevens moeten ze verklaren geen namen van personen, persoonlijke gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of scheldwoorden te gebruiken in hun persoonlijke mening. Het niet naleven van deze regels of twijfel daarbij leidt tot het verwijderen van de betreffende review door Adviestariefvergelijker.nl.

Bezwaar maken

Op de site kan bezwaar worden gemaakt tegen de inhoud van een review/ waardering. Adviestariefvergelijker.nl zal dit bezwaar binnen een redelijke termijn serieus toetsen aan de spelregels. Als blijkt dat de spelregels niet zijn toegepast zal dit leiden tot het verwijderen van de review/ waardering.

Aansprakelijkheid

Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een review. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, of niet tijdig verwijderen van een review, die niet voldoet aan de door Adviestariefvergelijker.nl gestelde regels.