Home > OVER ADVIES > Een product afsluiten kan ook zonder financieel advies

Een product afsluiten kan ook zonder financieel advies

Het is ook mogelijk om zonder financieel advies een product af te sluiten. Dat heet execution only. In dat geval sluit je het product zelf af via een aanbieder. Om te toetsen of je voldoende kennis en ervaring van dat product hebt, wordt er eerst een zogenaamde kennis & ervaringstoets afgenomen. Dit wordt gedaan om te toetsen of u begrijpt welke eventuele risico's aan het product of execution only zijn verbonden en of u dit weet te vertalen naar uw eigen situatie.

Aan het afsluiten van een financieel product zonder advies zijn zogeheten (distributie)kosten verbonden. Deze kosten zijn normaal gesproken lager dan de kosten van een volledig adviestraject.

Complexe producten zijn niet eenvoudig, alles zelf doen is niet voor iedereen geschikt. Als je zelf weet hoe een financieel product werkt, wat de voorwaarden zijn en je weet dat dit past bij je eigen (financiële) situatie, dan kun je er voor kiezen om geen advies af te nemen. Je betaalt dan ook geen extra kosten voor advies.