Home > OVER ADVIES > Waaruit bestaat advies?

Waaruit bestaat advies?

Bron: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De randvoorwaarden

Bij zorgvuldige advisering staat de klant centraal en wordt een advies gegeven in het belang van de klant.

Adviseur kent klant en producten

De financieel adviseur kent zijn producten en doelgroep, hij weet welke klanten met bepaalde doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële situatie hij kan en wil bedienen. Als je niet in de doelgroep van de adviseur past of hij heeft niet de juiste producten voor jou, dan kan hij je niet passend adviseren. Ook beleggingsadvies, vermogensbeheer, bepaalde beleggingsstrategieën of bepaalde beleggingsproducten zijn niet altijd geschikt voor alle typen klanten en/of doelstellingen.

Van alle producten waarin de adviseur adviseert, kan hij uitleggen:

  •  waarom hij die in het assortiment heeft opgenomen,
  •  wat de karakteristieken zijn en
  •  voor welke klanten en doelstellingen ze geschikt zijn.

Vraag dus waarom hij je juist dit product aanraadt en waarom het voor jouw doel geschikt is.

Advies is niet gratis

Een adviseur moet je duidelijk maken wat hij voor je gaat doen , wat dat kost en hoe het advies betaald wordt. Vaak staat dat in het dienstverleningsdocument. Wanneer je weet wat je koopt, kan je bepalen of je dat de prijs waard vindt. De adviseur mag zich bij het adviseren niet laten beïnvloeden door de hoogte van de beloning. Ook beleggingsondernemingen moeten je correcte, duidelijke en niet misleidende informatie geven. En je informeren over provisies die ze ontvangen.

Vakbekwaam en vaardig

De adviseur adviseert alleen producten waarover hij voldoende kennis in huis heeft. Hij moet niet alleen zijn producten snappen, maar ze ook aan jou kunnen uitleggen. Hij moet het je duidelijk maken, alleen noemen of vertellen is niet genoeg. Stel vragen als je het niet begrijpt. Je kunt pas een bewuste afweging maken als je het begrijpt.

Dossier opbouwen

Soms lijkt het alsof de adviseur alles van je wil weten en overal een kopie van wil hebben. Om je goed advies te kunnen geven, heeft een adviseur veel informatie nodig en bouwt hij een dossier op. Dat is belangrijk om te kunnen controleren of alles goed gaat. Ook voor de nazorg is een goed en volledig dossier belangrijk.

Het advies is gebaseerd op informatie die je zelf aan de adviseur geeft. Voor een goed advies moet die informatie kloppen. Soms zijn bewijsstukken nodig zodat de adviseur kan aantonen dat hij passend advies gegeven heeft. Soms is het ook goed dat de adviseur informatie controleert, bijvoorbeeld voorwaarden van eerder afgesloten producten. Die kunnen namelijk net wat anders zijn dan je zelf denkt.