Home > ZAKELIJK > Pensioen personeel

Pensioen personeel

Welke soort pensioenregeling zijn er?

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor.

De uitkeringsovereenkomst (of uitkeringsregeling)

Een uitkeringsregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever een afgesproken premiebedrag jaarlijks betaalt aan een pensioenuitvoerder met wie hij een pensioenregeling heeft afgesloten. Soms wordt een gedeelte van de premie ingehouden op het loon van de werknemer. Uitkeringsovereenkomsten kun je verdelen in:

  • Eindloonregeling Het pensioen hangt af van het aantal dienstjaren en het laatst verdiende salaris.
  • Middelloonregeling Het pensioen hangt af van het aantal dienstjaren en hoe hoog het salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat het pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. Het pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat er tijdens de loopbaan is verdiend.

De premieovereenkomst ofwel beschikbarepremieregeling

Bij een premieovereenkomst weet je welk bedrag je als werkgever aan de pensioenuitvoerder moet afdragen. Omdat het beschikbare geld wordt belegd of gespaard, is de opbrengst niet altijd zeker. Ook vind je uitleg op de website van pensioenkijker over de beschikbarepremieregeling.

Kapitaalovereenkomst

Naast de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Maar deze regeling komt niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal op pensioendatum vast. Het bedrag wordt soms met een winstuitkering verhoogd. Met het kapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht.