Home > ZAKELIJK > Beheer collectief pensioencontract

Beheer collectief pensioencontract

Na het afsluiten van een collectief pensioencontract moet dit contract ook beheerd worden. U kunt dat zelf doen, maar u kunt er ook voor kiezen dit door een professional te laten doen. De laatste optie kan een verstandige keuze zijn. Bij pensioencontracten zitten de finesses vaak in details en een foutje is zo gemaakt. Bijvoorbeeld u vergeet een partner aan te melden op het contract, gevolg: er is geen Nabestaanden Pensioen geregeld. Zo'n fout kan u duur komen te staan, zeker als u wel een Nabestaanden Pensioen heeft toegezegd.

Wat kunt u verwachten van het beheer van een pensioencontract?

Dat verschilt per aanbieder. Daarom is het ook van belang dat u dit goed vergelijkt en onderzoekt alvorens een beheersovereenkomst aan te gaan.

Als er gegekeken wordt naar de door de AFM afgegeven richtlijnen, dan moet in ieder geval jaarlijks gekeken worden of het contract nog passend is bij de situatie van het bedrijf. Ook moet er jaarlijks gekeken worden of het contract nog voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving. Er dient jaarlijks een check te worden gedaan of uw bedrijf niet onder een BPF of CAO valt, waar een pensioenverplichting bij hoort (indien u een regeling bij een verzekeraar heeft gesloten). Alle mutaties van uw personeel dienen doorgegeven te worden en vragen over het contract kunnen beantwoord worden. De rekening courant die bij de regeling hoort dient ook gecontroleerd te worden. Wellicht gesprekken met uitleg over de regeling voor nieuwe deelnemers. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van zaken die onder het beheer van een pensioenregeling zouden kunnen (en soms zouden moeten) vallen. Ook het beheer van een regeling is dus een complex verhaal en daarom is het veelal verstandig deze onder te brengen bij een professional.