Home > ZAKELIJK > (actuariële) pensioenberekeningen

(actuariële) pensioenberekeningen

Soms wilt of moet u bepaalde zaken m.b.t. uw pensioen wijzigen. Dit zijn vaak complexe berekeningen. Te denken valt bij voorbeeld aan:

  • het berekenen van de overdrachtswaarde
  • een berekening t.b.v. pensioenuitruil
  • een berekening t.b.v. pensioenuitstel
  • een berekening t.b.v. pensioenvervroeging
  • een jaarlijkse eigen beheer berekening voor een DGA
  • een berekening t.b.v. pensioenverrekening/verevening bij echtscheiding

Maar het kan ook over het opstellen van een pensioenovereenkomst gaan.

Dit zijn vaak complexe zaken, waarbij de hulp van een pensioenspecialist noodzakelijk is. Niet iedere financieel dienstverlener beschikt over de expertise en juiste software om u met dergelijke wensen te kunnen ondersteunen. Veelal gaan dit soort zaken ook in samenwerking met uw accountant, omdat deze over relevante cijfers beschikt. In sommige gevallen kunnen de berekeningen ook door een accountant worden gemaakt, aangezien voor het maken van actuariële berekeningen geen pensioenvergunning van de AFM is vereist. Er wordt immers niet geadviseerd. In dit geval geldt, dat een goede accountant nog geen pensioenexpert hoeft te zijn. Het kan dus verstandig zijn om na te gaan of er ook een pensioenvergunning van de AFM is bij de betreffende partij, hiermee wordt in ieder geval aangetoond, dat het betreffende kantoor over de juiste pensioenkennis beschikt.

U kunt nagaan of een financieel dienstverlener over een dergelijke vergunning beschikt op de site van de AFM of op de detailpagina van de betreffende financieel dienstverlener op Adviestariefvergelijker.nl onder het kopje "vergunningen".