Home > ZAKELIJK > Inkomensvoorzieningen voor uw personeel

Inkomensvoorzieningen voor uw personeel

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

De WIA bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken. Als aanvulling op de eigen inkomsten zijn er verschillende uitkeringen.

WGA: 3 soorten uitkeringen

Binnen de WGA zijn er 3 soorten uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Welke WGA-uitkering iemand krijgt, hangt af van de situatie.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Voor de loongerelateerde WGA-uitkering gelden 2 voorwaarden:

  • Werknemers kunnen door ziekte 65% of minder van hun oude loon verdienen.
  • Zij hebben in 26 van de laatste 36 weken voordat ze ziek werden, nog gewerkt.

De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon. Hoe meer iemand verdient met werken, hoe hoger het totale inkomen.

WGA loonaanvullingsuitkering

Een loonaanvullingsuitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen. Daarnaast moeten zij voldoen aan 2 voorwaarden:

  • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • Zij verdienen ten minste 50% van wat zij kunnen verdienen.

WGA vervolguitkering

Een WGA-vervolguitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • Zij verdienen minder dan 50% van wat zij kunnen verdienen.

Hoogte WGA-uitkeringen

Een WGA-uitkering is een aanvulling op de eigen inkomsten uit werk. De werknemer zorgt zelf voor het deel dat hij nog wel kan verdienen. Het uitgangspunt van de WGA is: hoe meer iemand werkt, hoe hoger het inkomen wordt. Op de site van het UWV staan rekenhulpen waarmee iemand externe link: zelf de hoogte van elke WGA-uitkering kan berekenen.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en dus nog 65% of meer kunnen verdienen van hun loon, krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij blijven in principe gewoon in dienst bij hun werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie of met een aangepaste werkplek. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan kan de werkgever na 2 jaar een ontslagvergunning aanvragen en gaan de regels van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand gelden.

IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)

De Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) regelt een uitkering voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel. Zij zijn volledig arbeidsongeschikt als zij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kunnen verdienen.

IVA-uitkering voor onbepaalde tijd

Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en die (waarschijnlijk) niet meer beter kunnen worden, hebben recht op inkomensbescherming. Zij krijgen tot de AOW-leeftijd een IVA-uitkering, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Mensen met een IVA-uitkering hoeven niet actief op zoek te gaan naar werk.

Weer aan het werk na IVA-uitkering

Wanneer iemand toch voldoende herstelt om weer (gedeeltelijk) te gaan werken, kan dit natuurlijk altijd. Het UWV gaat dan de situatie opnieuw bekijken. Mogelijk krijgt hij dan recht op een WGA-uitkering, die de inkomsten uit werk aanvult.

Hoogte IVA-uitkering

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is wel een maximum verbonden: het maximumdagloon.

 

Collectieve Ziektekostenverzekering

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Je krijgt dan vaak korting op de premie.

In sommige gevallen kan een collectieve zorgverzekering voordelig zijn. Veel mensen zijn collectief verzekerd via hun werkgever.

Korting op de premie

Gemiddeld levert een collectieve zorgverzekering 7% korting op de premie voor een basisverzekering op. Dat komt neer op zo'n €80 tot €98 per deelnemer per jaar. Ook krijg je soms korting op de aanvullende verzekering.

Let op: ook al krijg je korting bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering, dat wil niet per se zeggen dat je daarmee voordeliger uit bent; een andere zorgverzekering zonder collectiviteit kan toch een lagere premie hebben.

Binnen drie simpele stappen vindt u op Adviestariefvergelijker.nl de diensten, tarieven en waarderingen van financieel adviseurs bij u in de regio die u kunnen helpen met het opzetten van collectieve inkomensvoorzieningen voor uw personeel.